Tentoonstellingen

Nu of Nooit!
Momenteel gesloten.
‘Nu of nooit !’ De grote verwachtingen van Léon Spilliaert voor het jaar 1921     Op 28 juli 1921 is Léon Spilliaert (1881-1946) veertig jaar geworden. Sinds april 1917, woont hij met zijn twaalf jaar jongere vrouw Rachel in Brussel, waar op 15 november 1917 Madeleine geboren werd. Tekeningen van moeder en dochter of afzonderlijke portretjes van Madeleine maken duidelijk dat het familieleven en vooral zijn drie jaar oude dochtertje in zijn gevoelsleven een belangrijke plaats inneemt. In het Zelfportret in blauw pak uit 1921, zien we een kunstenaar die op dat moment reeds een aanzienlijk oeuvre heeft opgebouwd en zijn toekomst recht in de ogen kijkt. Naast zijn geliefkoosde medium, het kleurkrijt, heeft hij ook met aquarel en gouache een eigen stijl ontwikkeld. Met zijn deelname aan de Biënnale van Venetië in 1920, krijgt hij officiële erkenning. In eigen land wordt hij uitgenodigd om deel te nemen aan wat één van de meest belangrijke avant-garde avonturen van België zal worden. Met zijn toetreding tot Sélection en wat later tot Le Centaure, hoopt hij zijn internationale doorbraak te verzekeren.  Op 1 januari 1921 richt Léon Spilliaert aan zijn goede vriend en dichter Henri Vandeputte een schrijven dat leest als een ambitieuze nieuwjaarsbrief.        ‘Mon bien cher ami, Ook ik ondervind met hetzelfde plezier het tot stand komen van een nieuw oeuvre. Ik ben er van overtuigd dat een sterk werk altijd zijn publiek bereikt. Het grote geluk bestaat erin om het onmiddellijk te bereiken en niet vijfhonderd jaar na zijn dood. (…) Laat ons hopen dat we ons publiek zo snel mogelijk bereiken, zodat we in vreugde en vrede onze oude dagen kunnen beleven, omringd door bewondering en liefde. Zowel voor u als voor mij staan de hoogdagen er aan te komen. Maintenant ou jamais. (…) We zijn bijzonder ambitieus en ongelofelijk trots.’  De goede voornemens van Léon Spilliaert zijn duidelijk: het is nu of nooit. Het nieuwe jaar wordt het jaar van de grote verwachtingen. Tegelijkertijd is het jaar 1921 ook het jaar van het experiment. Nooit voorheen heeft Spilliaert zoveel verschillende technieken door mekaar gebruikt. Nooit voorheen heeft hij – zoals het een echte ‘schilder’ past – zoveel olieverfschilderijen gemaakt. En wat zijn motieven betreft is hij, bij ontstentenis van de zee – ook al gaat hij elke zomer getrouw terug naar zijn Oostende – genoodzaakt om nieuwe onderwerpen op te zoeken en fantasierijke taferelen te bedenken.  Lieven Van Den Abeele
Before the wave
06/06/2020 - 11/10/2020
Before the waves. De titel refereert naar een werk van Leon Spilliaert uit 1908. Twee meisje wachten vol spanning aan de rand van het strand op de volgende vloedgolf. De stilte voor de storm! Spilliaert gebruikt de stilte van het gebeuren om de fragiliteit van de mens ten aanzien van de onmetelijkheid van de natuur te illustreren. Ook kunstenaars als Jan Vercruysse, Lily Dujouri, Luc Tuymans en Cris Brodahl gebruiken de stilte als methode om te getuigen over het onnoembare. De stilte bij Jan Vercruysse is als een denkbeeldig huis waar enkel kunst kan gedijen en reflecteren over zijn eigen bestaan. Bij Lily Dujouri vertelt de stilte over de fragile positie van de kunstenares en Luc Tuymans gebruikt de poëzie van de stilte om de onzekerheid van ons geheugen en de geschiedenis te bevragen. Cris Brodahl hanteert de stilte dan weer om de ijzige koelte waarmee de mens naar zichzelf kijkt te bezweren. Niets is veelzeggender dan de stilte. Het gruis bij het kijken verdwijnt door het gluren naar ‘het kijken’, een poëtische zoektocht naar de waarheid achter de schijn. Een methode die zo aanwezig is in de Belgische schilderkunst. Van Jan Van Eyck tot René Magritte. De stilte als getuige van al wat is en is geweest. Joost Declercq  
De Geheimzinnige Stad
23/06/2019 - 13/10/2019
Het Oostende van Léon Spilliaert   Als jonge kunstenaar liet Léon Spilliaert zich zonder twijfel inspireren door de diversiteit van zijn geboortestad. Oostende, een stad aan de kust, een belangrijke haven, maar eveneens een mondaine badplaats ! Overdag wandelde hij rusteloos langs de lanen en parken, ‘s nacht flaneerde hij op de dijk en in de koninklijke galerijen. Veel liever verkoos hij de stad te verkennen buiten het druk seizoen, wanneer hij geborgenheid zocht in de verlaten straten en wijken die beantwoorden aan zijn drang naar melancholie en eenzaamheid. Met een indringende blik observeerde hij, als gedreven kunstenaar, in talrijke versies, deze plaatsen waar bedrijvigheid en industrie wemelden : in de vissershaven, op de handelskaaien, rond het maritiem station en de vuurtoren, in de achtertuinen en boomgaarden maar ook in de kleine bedrijven, nu meestal teloorgegaan. Met een zeer originele en persoonlijke toets borstelde hij de veranderingen van atmosfeer en de urbanistische ontwikkeling. Doorheen de jaren evolueerde zijn composities. Nu eens onderhevig aan een meer expressieve of geconstrueerde stijl, dan weer doordrongen van fantasie en surrealistische atmosfeer. De tentoonstelling nodigt de bezoeker uit om samen met de kunstenaar tussen 1904 en 1926, langs dijk en strand, langs lanen en parken, langs vissershaven en handelsdokken te flaneren en dank zij een uitzonderlijke keuze vintage postkaarten te herontdekken hoe het Oostende van vroeger uitzonderlijk architecturaal uitdagend en stijlvol overkwam. Anne Adriaens-Pannier Download de persmap Afbeelding: Het eerste handelsdok en het zeestation aan de haven van Oostende, 1926, Gouache, aquarel op papier, 349 x 258 mm
Fusillade Nationale
10/06/2018 - 14/10/2018
In Fusillade Nationale, de vijfde tentoonstelling van Het Spilliaert Huis, laat gastcurator Patrick Florizoone zijn associatieve blik los op het oeuvre van Léon Spilliaert. Doorheen verschillende ensembles maken we kennis met de vele thema’s die Spilliaert en zijn oeuvre verbinden met Oostende, met tijdgenoten als James Ensor en Hans Arp, maar ook met hedendaagse kunstenaars als John Baldessari en Gerhard Richter.
 In het tweede deel van de tentoonstelling nodigt de curator u middels een experimentele opstelling uit zelf in dialoog te gaan met Léon Spilliaert en een nieuw beeldverhaal te creëren.

Met werk van John Baldessari, Giulio Paolini, Raoul De Keyser, Rineke Dijkstra, Gerhard Richter, James Ensor, Cindy Sherman, Ed Ruscha, Hans Arp, Edvard Munch en Léon Spilliaert

Promenade
29/04/2018 - 20/05/2018
Een interpretatie van Léon Spilliaert door Daniël de Kievith

Fotograaf Daniël de Kievith gaat op zoek naar de kern van de visie en de geest van Léon Spilliaert. In zijn queeste vindt hij -net als de meester- het onveranderlijke in de natuur en de dynamiek van de stad. De fotograaf laat zich niet verleiden tot makkelijke doorslagjes van het oeuvre van de grote meester, en actualiseert de beelden en de beeldtaal. Hij ontdekt hierbij het “Spilliaert-moment”, het keerpunt tussen licht en duister, tussen zon en maan, tussen helder en diep zwart, tussen zien en gissen, tussen weten en mysterie, tussen rede en droom.
Net als Spilliaert is Daniël een kind van de zee, en ze ontmoeten elkaar bij marines, strandzichten en stedelijke landschappen. Net als Spilliaert glijdt de fotograaf naar subtiele vereenvoudiging, een koers die hij doortrekt naar ogenschijnlijk abstracte beelden van licht en kleur waar de aandachtige kijker uiteindelijk weer een fragment van de maritieme realiteit zal ontdekken. Net als Spilliaert laat hij zich niet verleiden om het figuratieve te lozen voor makkelijk succes van decoratieve leegheid, maar bewaart hij de poëzie en het respect voor schittering van de natuur.

Daniël de Kievith is niet zo onbezonnen om zich te meten met Spilliaert, hij laat zich door zijn oeuvre inspireren en tast de creatieve mogelijkheden af van zijn eigen medium.

John Devos
De droom van anderen
19 /11/ 2017 - 15/04/2018
Léon Spilliaert, illustrator van Verhaeren, Maeterlinck, Hellens,…

Als jonge kunstenaar voelde Spilliaert zich nauw verbonden met de literatuur en de auteurs van zijn tijd zoals Emile Verhaeren en Maurice Maeterlinck … De creatieve sfeer van de symbolistische literatuur beantwoordde in talrijke opzichten aan zijn persoonlijk artistiek zoeken. Hij herkende in de poëtische beeldtaal waarden die sterk bij zijn suggestief visionair talent aansloten.

Naast de gedrukte uitgaven waarin originele illustraties bij de tekst zijn opgenomen, worden ook autonome tekeningen en aquarellen geselecteerd die stilistisch en thematisch rechtstreek verband houden met de literaire invloedssfeer.

Tussen eb en vloed. Marines, dijk- en strandperspectieven.
10/06/2017 - 09/10/2017
De derde thematische tentoonstelling staat volledig in het teken van van het natuurlijk element dat Oostende’s leven bepaalt in hart en ziel: de atmosferische zee, een van de belangrijkste en meest gekende aspecten in het oeuvre van Léon Spilliaert. Samen met de onmiddellijke omgeving van strand en dijk inspireerde de zee hem tot tijdloze universele creaties.

Marine

Als jonge man, op zoek naar antwoorden op existentiële vragen, ontdekt Spilliaert in de zee vooral een spiegel van zijn gemoed en een aanzet tot beleving van een mentale vrijheid. De eerste zeer poëtisch geladen en eenvoudige composities voert hij uit met lichtgekleurd pastel. Hij moduleert kleinschalige atmosferische taferelen die door hun informele toets een hoge graad van suggestie bereiken.
Wanneer hij, rond 1907, de intensiteit van het beeld wil vergroten, markeert hij duidelijker de horizonlijn. In de donkere marines met fijne sluiers gewassen Oost-Indische inkt, introduceert hij versombering van kleuren die een symbolische sfeerevocatie in de hand werken. Water, golven, stromingen, wolken en lichtschijnsels worden aangewend om rust, leven, beweging en tormenten uit te drukken.
Zijn composities blijven echter eenvoudig, zijn blik is horizontaal ingeperkt in een fotografisch aandoende kadrering. Hij kiest niet voor een optische aftasting van het element of voor een panoramische weergave. En toch straalt elke marine een indruk van weidsheid en diepte uit.

Het licht weerspiegelt op het wateroppervlak in een herinnering aan een gedeisd kielzog. De zee leeft in de grillige vormen van aanrollende baren en een golf neemt bezit van een wad. Het strand wordt overspoeld door een bijna organische abstracte vorm. Stilaan verdwijnt elke referentie aan de anekdotische realiteit en Spilliaert concentreert zich meer en meer op het complementaire spel van genuanceerde kleurvlakken en sierlijke lijnen. De kleuren ondergaan een zuiveringsproces en in de geschakeerde tonen lijkt zich een demineralisering van pigmenten voor te doen.

In de marines van de jaren 1920 knoopt Spilliaert weer aan met een meer klassieke opstelling van het zeegezicht. De weergave van weerspiegelingen van lichtvlekken en wolkenpartijen vormen het hoofdonderwerp. De natuurelementen vervloeien in elkaar en er wordt gestreefd naar één grote kleursymbiose. Spilliaert hanteert hiervoor een meer dekkende materie. Naast het aquarel en het pastel wordt ook de gouache soms vermengd met caseïne om een meer mat effect te bekomen. In gesatureerde olieverf ontstaan midden jaren twintig talrijke expressieve marines.

Strand- en dijkperspectieven

De monumentale bouwwerken rond de dijk, zoals de koninklijke gaanderijen en de koninklijke villa, het kursaal maar ook de vuurtoren bezorgen Spilliaert, rond 1908 stof tot herscheppen van ruimtelijke entiteiten die de band met de realiteit ver overstijgen. Zijn blik valt op de kleine verlaten strandhut maar eveneens op de massieve bogen van de dijkmuur. Hij voelt de aanzuigende kracht van hoog oplopende straten naar de dijk en het oneindige perspectief van de zuilengalerij. Hij creëert in het landschap een nieuwe ordonnantie die hij in twee versies moduleert. De dynamische lineaire boog wendt hij aan voor de golvende welving van de dijk en de ronde gebalde vorm van het circulaire Kursaal.
Met dezelfde inleving hanteert hij ook de statische diagonale en rechte lijn. In een spel van een vernauwende lijnvoering naar een vluchtpunt aan de horizon doemt het staketsel op in de nacht. De indruk van een duizelingwekkende diepte is uitgewerkt in een strakke visie van de donkere zuilengaanderij met het strand als lichtgevend partij in tegenwaarde.
In het zoeken naar vereenvoudiging van de compositie schuilt voor Spilliaert een streven naar onthechting, als uitgangspunt voor de uitdrukking van een metafysische ervaring. Hoe uitgepuurd de werken uit deze periode ook zijn, nooit voelde hij echter de druk om de waarden van de traditionele plastische vormentaal in twijfel te trekken. De experimenten met rechtlijnigheid en strakke perspectieven vormden in die jaren wel een uniek voorbeeld van formele vernieuwing.

Anne Adriaens-Pannier
Vissersvrouwen en baadsters, de koninginnen van Oostende
19/11/2016 - 17/04/17 
Het thema van deze tentoonstelling richt zich op Oostende. Naast de zee- en stadszichten die hij zo treffend vertolkte, bleef Léon Spilliaert niet onbewogen voor de mensen die werkten en leefden in deze haven- en badstad.
In een presentatie van een dertigtal werken uit privé-verzamelingen, richt curator Anne Adriaens-Pannier een genuanceerde en onderzoekende blik op de figuur van de kranige vissersvrouwen en de sportieve baadsters.

In hun dagelijkse taken nemen de volkse vrouwen, gehuld in lange rokken en zwarte sjaals, actief deel aan het vissersbedrijf. Zij zijn de verpersoonlijking van het eeuwige wachten aan de oever en het turen in de vroege ochtenduren vanop de kaaien naar de havengeul. Keuvelend met hun lege manden, uitkijkend naar de vangst die ze straks met schrille stem aan de gegoede burgers zullen aanprijzen. Hun taken zijn nederig en dienend maar wel van waarde, zoals het herstellen van netten en het rooien van grashelmen voor de huisdieren. In de gelaatsuitdrukkingen van de jonge vrouwen ontwaart Spilliaert een zweem van exotisme en melancholie. In de trekken van de oudere vrouwen ontgaat hem allerminst het verval van een versleten gezicht en de levensmoeheid die ouderdom tekenen.

Levensvreugde en het gevoel van vrijheid karakteriseren de onthechte figuren van de baadsters die zich met de zee en het golvenspel meten. Zij zijn van een totaal andere natuur. Als nietige figuur dansend in de zee, als bezwerende nimf wakend over het grillige waterspel, of als knielende aanbiddende figuur strevend naar een volledige symbiose met het natuurelement. De baadster is voor Spilliaert een voorwendsel om zich te verdiepen in het vrouwelijk naakt, dat hij ongeremd in haar sierlijke contouren weergeeft.

In de technische uitvoering van de werken verglijdt ook met de jaren de aangewende materie. Van doorschijnende en meer opake sluiers Oost-Indische inkt, die verhullend mysterieuze vormen weergeven, zoekt de kunstenaar nieuwe oplossingen voor de weergave van de meer monumentale figuren die de voorgrond volledig innemen. De papieren dragers worden vervangen door ruwere kartonnen oppervlakten. Het kleurpotlood wordt ingewisseld voor het verzadigde gekleurde krijt dat de vrije en heftige lijnvoering beter vertaalt. In de jaren twintig experimenteert de kunstenaar dan weer met de doorschijnende aquarel voor zijn speelse en fantasierijke levenstaferelen.

Steeds weer roept de kunstenaar bewondering op voor zijn originele en persoonlijke vertaling van een gegeven dat uit het leven is gegrepen. Met een nederige en ingetogen analyse van deze vrouwelijke figuren, hoe onbeduidend ook in het wereldbeeld, schetst hij een universeel beeld dat naar de poëzie van het onzegbare streeft.

Anne Adriaens-Pannier
Ontmoetingen met Spilliaert
07/05/2016 - 09/10/2016
Deze tentoonstelling toont een unieke selectie meesterwerken uit Belgische privéverzamelingen, gekozen door Anne Adriaens-Pannier, ereconservator van het KMSKB.
Met deze keuze in een treffende accrochage samengebracht wil de tentoonstelling een persoonlijke ontmoeting betekenen met de kunstenaar en zijn oeuvre.
Zonder de hulp en de welwillende steun van de familieleden van de kunstenaar, aan wie we onze welgemeende dank betuigen, kan aan Het Spilliaert Huis een mooie toekomst en een vruchtbaar leven niet toegewenst worden.
Meer over Léon Spilliaert