Studiecentrum

Het Spilliaert Huis heeft tot doel over de komende jaren een studiecentrum uit te bouwen rond het werk en de persoon van Léon Spilliaert. In samenwerking met de onderwijsinstellingen zullen studenten uitgenodigd worden onderzoek te verrichten naar de kunstenaar. Er zal ook ruimte voor wetenschappelijk debat worden gecreëerd, onder andere middels de organisatie van lezingen ter plaatse.

SYMPOSIUM SPILLIAERT RESTORED
07/10/2017

Het Spilliaert huis

Met/Avec/With:

 • Melissa HUGHES
 • Elisabeth DE CONINCK
 • Etienne VAN VYVE
 • Anne ADRIAENS-PANNIER

Programma – Programme – Program:

 • 09.30- 10.00 : Ontvangst van deelnemers in Thermae Palace Hotel, Oostende
 • 10.00- 10.20 : Anne ADRIAENS-PANNIER Het Spilliaert Huis Als Competentiecentrum en het onderzoek neer behoud en beheer van Leon Spilliart’s oeuvre
 • 10.20-10.40 : Elisabeth DE CONINCK Lumiere, Humidite, polluion, encadreur .. agresseurs des oeuvres sur papier.
 • 10.40-11.00 : Koffie pauze/ Pause cafe.
 • 11.00- 11.20 : Melissa HUGHES Magnifiers, UV light, water,patience.. the necessary tools for conservation of works on paper and in particular the works of leon Spilliaert
 • 11.20-11.40 : Elisabeth DE CONINCK & Melissa HUGHES Spilliaert restauré… work in progress
 • 11.40- 12.00 : Melissa HUGHES & Elisabeth DE CONINCK Case studies illustrated — Cas par cas illustré
 • 12.30 – 14.00 : Spilliaert Lunch Brasserie Albert
 • 14.00 – 14.20 : Anne ADRIAENS-PANNIER Echt of niet echt het onderzoek belicht bij de redactie van de catalogue raisonné
 • 14.20-14.40 : Etienne VAN VYVE L’huile sur toile en mauvais état causes et suites
 • 15.00- 15.20 : Koffie pauze / Pause café
 • 15.00- 15.20 : Etienne VAN VYVE Peut-on sauver les toiles de Léon Spilliaert ?… Etude de cas
 • 15.30 – 16.30 : Anne ADRIAENS-PANNIER Bezoek aan de tentoonstelling Conservatievoorstellen in situ / Visite de l’exposition …Propositions de conservation préventive
 • 16.30 – 17.00 : Vragenronde en besluiten I Session de questions et conclusions

Sponsoring – Sponsorise par – Sponsored:

BVBA Crabeels Daniël en partners, Groepering Crabeels Masson Advocatenkantoor Oostende