Before the wave

Before the waves. De titel refereert naar een werk van Leon Spilliaert uit 1908. Twee meisje wachten vol spanning aan de rand van het strand op de volgende vloedgolf. De stilte voor de storm! Spilliaert gebruikt de stilte van het gebeuren om de fragiliteit van de mens ten aanzien van de onmetelijkheid van de natuur te illustreren. Ook kunstenaars als Jan Vercruysse, Lily Dujouri, Luc Tuymans en Cris Brodahl gebruiken de stilte als methode om te getuigen over het onnoembare. De stilte bij Jan Vercruysse is als een denkbeeldig huis waar enkel kunst kan gedijen en reflecteren over zijn eigen bestaan. Bij Lily Dujouri vertelt de stilte over de fragile positie van de kunstenares en Luc Tuymans gebruikt de poëzie van de stilte om de onzekerheid van ons geheugen en de geschiedenis te bevragen. Cris Brodahl hanteert de stilte dan weer om de ijzige koelte waarmee de mens naar zichzelf kijkt te bezweren. Niets is veelzeggender dan de stilte. Het gruis bij het kijken verdwijnt door het gluren naar ‘het kijken’, een poëtische zoektocht naar de waarheid achter de schijn. Een methode die zo aanwezig is in de Belgische schilderkunst. Van Jan Van Eyck tot René Magritte. Joost Declercq De stilte als getuige van al wat is en is geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *